Zaposleni o domu

Dom Danice Vogrinec je Dom s tradicijo. Vendar ne samo zaradi dolgoletnega zagotavljanja institucionalnega varstva v Mariboru in njegovi okolici, temveč tudi v smislu kakovostne oskrbe in nege naših stanovalcev. Premoremo kader, ki pozna zahteve in potrebe ljudi, ki v našem Domu iščejo in najdejo nekaj več. To pa je prijaznost, odprtost, strokovnost kadra, ki dela s starejšo populacijo.

Nenehna izobraževanja, izpopolnjevanja znotraj zavoda in zunaj njega pomenijo dvig ravni našega znanja, ki ga v vsej pozitivnosti izkoriščamo v prid zadovoljevanja potreb stanovalcev, hkrati pa to pomeni tudi prepoznavnost našega dela širom po Sloveniji.

S svojim znanjem in izkušnjami smo uspešna učna baza, ne samo za kader zdravstvene nege, temveč za številna strokovna področja socialnega varstva. Tudi to je priznanje za naše delo. Zaposleni skušamo s timskim pristopom dodati vsak svoj del v mozaik odličnosti in uspešnosti. Zavedamo se, da je zgolj znanje in strokovnost pri našem delu premalo. S pristnim odnosom in toplino besed skušamo vzpostaviti prijetno okolje, kjer starejših ne bo strah, kako bodo preživeli tegobe starosti. Le ta je lahko lepa, lepša tudi zaradi nas zaposlenih. Vendar smo tudi mi samo ljudje, ki kdaj naredijo napake. Prepoznavamo jih, govorimo o njih in se iz njih tudi kaj naučimo.

Trudimo se za vas spoštovani sedanji in bodoči uporabniki naših storitev. Naš trud je poplačan z vašim zadovoljstvom in zadovoljstvom vseh, ki vas obkrožajo ter spremljajo v tretjem življenjskem obdobju. Preživite kakovostno starost v Domu Danice Vogrinec in mi vam bomo pri tem z veseljem pomagali.

zaposleni
Doma Danice Vogrinec Maribor